Ve strážní a ochranné službě se zaměřujeme zejména na:

 • kontrolu vstupu osob do objektu a jejich evidenci
 • kontrolu vjezdu a výjezdu vozidel a jejich evidenci
 • informační službu, ohlašování návštěv, obsluhu telefonní ústředny, recepční služby
 • přebírání, výdej a evidenci pošty a zásilek
 • obsluha, editace a vyhodnocování nejrůznější systémů vstupu a evidence docházky
 • zabezpečení režimu výdeje klíčů
 • zajištění služeb tzv. majordomů (drobná údržba, správa objektu, kontrola stavů, objednání servisu apod.)
 • kontrolu dodržování protipožárních opatření, zajištění ohlašovny požárů, obsluha výstupů EPS
 • periodické hlídkování zaměřené na vizuální kontroly perimetru objektu a výskyt závadných osob v jeho blízkosti
 • ochranu před nežádoucími osobami
 • obsluhu výstupů EZS, EPS a kamerových systémů kvalifikovaným adekvátním zásahem při detekci narušení
 • kontrolu a obsluhu technologických celků (topení, výtahy, vzduchotechnika atd.)
 • adekvátní reakci a zásah v případě havárie, pohromy, nebo nebezpečí útoku bombou
 • zásah v mimořádných případech k ochraně zdraví a majetku zákazníka, včetně včasného a kvalifikovaného zajištění místa případného trestného činu do příchodu policie ČR
 • služby organizátorů a pořadatelů při různých akcích