Europe Security Agency s.r.o.

Vznik firmy: 4. listopadu 2008
Bezpečnostní služby: od roku 2009
Úklidové služby: od roku 2009

Europe Security Agency s.r.o. je českou společností a byla založena v roce 2008. Působíme převážně v Praze a ve Středočeském kraji. Jsme členy Asociace soukromých bezpečnostních služeb v České republice (ASBS) a Okresní hospodářské komory Kladno. Naše současná nabídka obsahuje široké spektrum služeb v oblasti fyzické a elektronické ostrahy.

Cílem společnosti Europe Security Agency, s.r.o. je poskytovat moderní, kvalifikované, flexibilní a komplexní služby, které zajistí potřebnou ochranu Vašeho objektu ve vysokém standardu. V případě zájmu Vám rádi nabídneme i naše úklidové služby, což by Vám umožnilo obdržet komplexní dodávku služeb od jednoho dodavatele.

Zaváděním kvalitnějších technických systémů umožňujeme zákazníkům snižování nákladů na ostrahu. Zaměstnáváme pracovníky s vysokou osobní odpovědností, schopné kvalifikovaně plnit pracovní povinnosti a řešit požadavky klienta.

Služby jsou zabezpečovány 24 hodin denně v přijatelných cenových relacích a kvalitě, prověřené dlouholetou praxí v oboru komerční bezpečnosti.

Poskytované činnosti:

  • Fyzická ostraha a ochrana objektu a majetku společnosti před poškozením a odcizováním (pochůzková činnost, čipování).
  • Ochrana a doprava osob, služby firemních recepčních, obsluha pobočných telefonních ústředen, provoz podatelny, režim návštěv.
  • Zajišťování režimu vjezdu a výjezdu vlastních a cizích vozidel (nádvoří, vymezení parkovací zóny a pod.) – podle rozvrhu návštěv.
  • Monitorování vstupu do objektu a dalších požadovaných částí objektu.
  • Dozor nad elektronickou, požární a zabezpečovací signalizací, kamerovým systémem.
  • Elektronické zabezpečení objektů s připojením na pult centrální ochrany včetně výjezdu. (po dohodě zpracujeme návrh, zrealizujeme dodávku, montáž a připojení, máme zajištěn nepřetržitý 24 hod. servis EZS, EPS, CCTV).
  • Další činnosti dle přání zákazníka, spojené s předmětem činnosti Europe Security Agency s.r.o..
  • Bezpečnostní analýzy objektů.
  • Úklidové práce.

Všichni zaměstnanci mají čistý trestní rejstřík a potvrzení o zdravotní způsobilosti k výkonu pracovní činnosti. Naše bezpečnostní agentura zaměstnává výhradně pracovníky české národnosti.

Všichni zaměstnanci jsou držiteli osvědčení o profesní kvalifikaci – Strážný-68-008 E

Zaměstnanci po nástupu prochází profesionálním vstupním školením zaměřené na BOZP, PO, vnitropodnikové směrnice a zákonné normy. Tato školení dokonale připraví zaměstnance pro výkon práce bezpečnostního pracovníka. Pravidelná školení jsou zaměřená na funkci a typ práce daného zaměstnance. Pravidelně probíhá také přezkoušení jejich znalostí, kontrola fyzické a střelecké připravenosti či psychotesty.

Zaměstnáváme stabilizovaný tým, naprostá většina zaměstnanců je v pracovním poměru u nás již řadu let.

Pojištění společnosti

Za účelem plnění předmětu našeho podnikání máme uzavřeno „Pojištění odpovědnosti za škodu podnikatele“ u České pojišťovny, a.s., číslo smlouvy: 39994947-18, s limitem plnění 20.000.000,-Kč.