Co je náhradní plnění?

Povinnost zaměstnávat osoby zdravotně postižené (OZP) je stanovena zákonem č. 435/2004 Sb. Optimální způsob, jak splnit podíl zaměstnanců OZP povinný pro všechny soukromé a státní společnosti s 25 a více zaměstnanci je náhradní plnění odběrem výrobků a služeb od společnosti, která je zaměstnavatelem OZP. Náhradní plnění lze realizovat ve spolupráci se společností, jejíž podíl zaměstnávání OZP je minimálně 50 %.

Kolik uspoříte?

Společnost Europe Security Agency, s.r.o. je zaměstnavatelem více než 50% OZP a je Úřadem práce České republiky uznaným zaměstnavatelem na chráněném trhu práce dle ustanovení §78 zákona o zaměstnanosti. Příjemce náhradního plnění využije ke snížení svého odvodu za nesplnění povinnosti zaměstnávat OZP téměř 36% z částky uhrazené za služby či výrobky poskytovateli náhradního plnění.